Kako otvoriti paušalni obrt? Vodič u nekoliko koraka

kako otvoriti paušalni obrt

Zbog jednostavnosti vođenja poslovne evidencije i predvidljivog iznosa poreznog opterećenja, ova vrsta poslovnog subjekta je česti odabir novih poduzetnika. Osobito freelancera. U idućim redovima donosimo više informacija o tome što je paušalni obrt i kako ga otvoriti.

Što je paušalni obrt?

Prije nego govorimo o tome kako otvoriti paušalni obrt, moramo definirati što on ustvari jest. Je li to neka posebna vrsta obrta? Ne. To je ustvari paušalni način oporezivanja dohotka.

Jedna od odlika obrta je mogućnost odabira načina oporezivanja. Obrtnik koji kao fizička osoba obavlja djelatnost obrta, može odabrati da mu se porez na dohodak obračunava paušalno. Takav način oporezivanja odabire prilikom prijave obrta u registar poreznih obveznika u Poreznoj upravi.

Uvjeti koje pritom mora ispunjavati:

 • ne smije biti obveznik PDV-a
 • ukupni godišnji primitak od djelatnosti mu ne smije biti veći od 39.816,84 eura (300.000,00 kuna)

Paušalno oporezivanje dohotka

Obrtnik plaća porez na temelju ukupno ostvarenih godišnjih primitaka (za obrte koji već posluju) ili samostalno procijenjenog iznosa ukupnih primitaka za tekuću godinu (za novoosnovane obrte).

Prema visini ukupnih godišnjih primitaka, obrtnici su podijeljeni u 5 poreznih razreda. Za svaki razred je određena porezna osnovica te iznos poreza i prireza porezu na godišnjoj razini. Paušalni porez se plaća tromjesečno do posljednjeg dana tromjesečja (31.3., 30.6., 30.9., 31.12.), tako da se plaćaju predujmovi poreza.

Obvezni doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje plaćaju se do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

No, otkud krenuti? Kako otvoriti (paušalni) obrt?

Obrt se može otvoriti na nekoliko načina:

 • osobnim dolaskom u nadležno državno tijelo
 • pomoću online servisa e-Obrt
 • pomoću aplikacije START (pročitajte naš vodič klikom na link)
 • putem servisa Vlade RH – HITRO.HR 

Najjednostavniji i najbrži način otvaranja obrta je pomoću online servisa e-Obrt ili aplikacije START.

Za otvaranje obrta pomoću e-Obrta potrebno je imati pristup e-Građanima putem neke od zadanih vjerodajnica (u obzir dolaze i one niske razine sigurnosti). Potrebni obrasci se ispunjavaju online, a rješenje o registraciji obrta i obrtnica šalju se u korisnički pretinac.

HITRO.HR  je servis Vlade RH koji služi kao posrednik u komunikaciji građana i poslovnih subjekata s nadležnim tijelima. Njegovi uredi pružaju pomoć i podršku tijekom cijelog postupka registracije obrta.

Naravno, obrt se može otvoriti i na klasični način, osobnim dolaskom u nadležno državno tijelo.

Odabir naziva, djelatnosti i sjedišta obrta

Za početak, potrebno je odlučiti kako će se obrt zvati, čime će se baviti i gdje će obrtnik obavljati poslove.

Djelatnost obrta odabire se sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007. Moguće je odabrati više djelatnosti koje će biti navedene u obrtnici, ali jedna od njih mora biti naznačena kao glavna. Ako je registriran bez navođenja početka obavljanja djelatnosti, obrt s njima mora započeti u roku od godine dana od registracije. U protivnom se briše iz Obrtnog registra.

Sjedište je ono mjesto u kojem se obrt obavlja. Ako takvih mjesta ima više, obrtnik može odrediti koje će od njih biti sjedište. Ako nije potreban prostor za obavljanje obrta, sjedište će biti ono mjesto gdje obrtnik ima prebivalište odnosno boravište.

Registracija obrta

Drugi korak je registracija obrta u Obrtnom registru. Prijava se podnosi nadležnom upravnom tijelu, na čijem području će se nalaziti sjedište budućeg obrta.

Za to je potrebno imati:

 • ispunjen OR obrazac
 • osobna iskaznica ili putovnica
 • ako je za obavljanje obrta potreban prostor – ugovor o zakupu poslovnog prostora ili izjava o ustupanju poslovnog prostora na korištenje i vlasnički list (ako je prostor u vlasništvu obrtnika ili člana njegove obitelji)

Troškovi registracije – od 1. rujna 2021. ih nema.

Treba li izraditi pečat? Iako više ne postoji zakonska obveza izrade pečata, neke institucije i poslovni subjekti još uvijek traže njegovo korištenje. Za izradu pečata je potrebna kopija rješenja u obrtni registar. Pečat mora sadržavati naziv i adresu obrta.

Što nakon registracije obrta?

Nakon registracije, obrtnik dobiva rješenje o upisu obrta u Obrtni registar i obrtnicu, dokumente koji će mu biti potrebni u realizaciji preostalih koraka kako bi otvorio paušalni obrt.

Otvaranje žiro računa – iduće odredište je poslovna banka u kojoj se otvara žiro račun. Za taj korak potrebno je rješenje o upisu u Obrtni registar, obrtnica, osobna iskaznica i pečat (ovisno o banci).

Mirovinsko i zdravstveno osiguranje obrt se mora prijaviti u sustav mirovinskog i zdravstvenog osiguranja u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (putem obrazaca M-11P i M-1P) u roku od 24 sata od početka poslovanja. Podaci se automatski šalju u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

Prijava u Poreznoj upravi – obrt se mora prijaviti u roku od 8 dana od trenutka početka obavljanja djelatnosti, kako bi se upisao u registar poreznih obveznika. Nadležna je Porezna uprava prema prebivalištu, odnosno boravištu obrtnika. Za prijavu je potrebno ispuniti Obrazac RPO.

Vođenje poslovne evidencije

Vođenje poslovne evidencije obrta s paušalnim oporezivanjem je puno jednostavnije nego kod ostalih oblika poslovanja. Paušalni obrt nema obvezu vođenja poslovnih knjiga i utvrđivanja stvarnog iznosa dohotka na godišnjoj razini.

Umjesto toga, obrtnik mora:

 • voditi Knjigu prometa (Obrazac KPR) – evidenciju u koju se unose svi primici naplaćeni u gotovu novcu i bezgotovinskim putem. Ona se ne predaje Poreznoj upravi, nego služi kao temelj za ispunjavanje PO-SD obrasca.
 • predavati PO-SD obrazac – dokument u kojeg se unose svi poslovni primici paušalnog obrta, na temelju kojeg Porezna uprava određuje iznos poreza za iduću godinu. Mora se predati do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Poticaji za samozapošljavanje

Kad ste definitivno odlučili otisnuti se u poduzetničke vode i informirali se o tome kako otvoriti paušalni obrt, valja spomenuti i poticaje za samozapošljavanje koji vam mogu olakšati početak poslovanja. Barem u financijskom smislu.  Više informacija o tome na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – mjere.hr (novi uvjeti mjera će biti poznati u siječnju 2024.).

*Napomena: ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja pravni savjet


Piše: Iva Duvnjak

Knjigovodstvo za obrtnike paušaliste – i vođenje administracije

Pokrenuli ste posao kao obrtnik ili ste freelancer, ali ne znate koja su vam prava i obveze. Kako pravilo voditi papirologiju, slati obrasce kroz ePoreznu?

U suradnji s SV Media ostvarite popust na financijske usluge (već od €70/mjesečno) za administrativne usluge.

Javite se na kontakt email:
info@svmedia.hr

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)