Freelance radnici u Hrvatskoj i plaćanje poreza

freelance-rad-placanje-poreza

Freelance radnici su sve više prisutni na hrvatskom tržištu rada, a s tim se veže i pitanje plaćanja poreza. Kao i svaki drugi radnik, i freelance radnici moraju plaćati poreze na svoj prihod, ali postoje neke specifičnosti u vezi s tim za one koji se bave ovim oblikom rada.

Freelance rad u Hrvatskoj

Freelance radnici u Hrvatskoj su dužni platiti poreze na svoje prihode kao i svi drugi građani. Međutim, postoji nekoliko važnih stvari koje freelance radnici trebaju znati kada je riječ o plaćanju poreza u Hrvatskoj.

Prvo, freelance radnici su dužni platiti porez na dohodak, što uključuje sve prihode koje su stekli preko svojih freelancing poslova. To uključuje honorare, naknade za putovanja i smještaj, te bilo kakve druge naknade koje su primili za svoj rad. Porez se obračunava na temelju ukupnog godišnjeg prihoda i plaća se prema stopama poreza koje određuje hrvatska vlada.

Drugo, freelance radnici su dužni sami sebe izdvojiti iz dva fonda: zdravstveno osiguranje i mirovinsko osiguranje. Ova dva fonda su dizajnirana da pokriju troškove zdravstvene skrbi i mirovine za freelance radnike. Freelance radnici su dužni sami sebe izdvojiti iz ovih fondova prema određenim stopama koje određuje hrvatska vlada.

Treće, freelance radnici mogu odbiti neke od svojih troškova kao porezne olakšice. Ove olakšice uključuju troškove povezane s njihovim poslom, poput troškova prijevoza, opreme i materijala. Freelance radnici moraju dokazati da su ti troškovi bili nužni za njihov posao kako bi ih mogli odbiti kao poreznu olakšicu.

Četvrto, freelance radnici trebaju redovito pratiti svoje prihode i troškove kako bi mogli ispravno obračunati svoj porez i izdvajanja za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. To može uključivati ​​stvaranje detaljne evidencije svih svojih prihoda i troškova, te koristeći računalnu programsku opremu za obračun poreza i izdvajanja.

Freelance rad i doprinosi

Dodatno, važno je razumjeti da se freelance radnici u Hrvatskoj smatraju samostalnim obrtnicima, što znači da se porezi plaćaju prema samostalnom obrtničkom poreznom obrascu (SOPO). Obrtnici se podvrgavaju porezu na dohodak po stopi od 15% od ukupnog prihoda, ali postoji i mogućnost da se odabere mjesečna fiksna stopa od 3.000,00 kuna ili 6.000,00 kuna, što znači da će se porez plaćati mjesečno po odabranoj stopi, bez obzira na stvarni prihod.

Obrtnici također moraju plaćati i poseban porez na dohodak od samostalne djelatnosti (PDSD) u iznosu od 12%. Ovi porezi se obračunavaju i plaćaju mjesečno, a obrtnici također mogu odbiti troškove vezane uz svoju samostalnu djelatnost, poput troškova putovanja, opreme i slično.

Postoje i neke druge obveze koje se odnose na freelance radnike u Hrvatskoj. Na primjer, obrtnici moraju imati obvezno zdravstveno osiguranje, što se plaća prema stopi od 15% od bruto mjesečnog prihoda. Također, obrtnici moraju imati i obvezno mirovinsko osiguranje, koje se plaća prema stopi od 7,5% od bruto mjesečnog prihoda.

Freelance radnici također moraju voditi račune o svojim prihodima i troškovima, što znači da moraju voditi evidenciju o svim transakcijama vezanim uz svoju samostalnu djelatnost. Ovi računi se moraju predati Poreznoj upravi u roku od 15 dana od završetka mjeseca u kojem su nastali.

Knjigovodstvo za obrtnike paušaliste – i vođenje administracije

Pokrenuli ste posao, ali ne znate koja su vam prava i obveze. Kako pravilo voditi papirologiju, slati obrasce kroz ePoreznu?

U suradnji s SV Media ostvarite popust na financijske ili za administrativne usluge.

Javite se na kontakt email:
info@svmedia.hr